advert 1
advert 2
advert 3

Ciągle zapisujemy...

...na kursy językowe

między innymi na:

http://zydziwlodzi.pl/images/heb_klu_lau.jpg

Lektoraty Jidysz

 Język żydowski (jidysz) pozwoli Ci zrozumieć kulturę i literaturę żydowską...

 
http://zydziwlodzi.pl/images/jidysz_15/jidysz_2015.jpg
 

...oraz świat takim jakim go widzą Żydzi.

Zapraszamy do Sklepu

http://zydziwlodzi.pl/images//sklep_laudera.jpg

65 rocznica - Litzmannstadt Ghetto

65 rocznica zlikwidowania przez Niemców Litzmannstadt Ghetto - Łódź 2009

http://zydziwlodzi.pl/images/05939.jpg

the 65th Anniversary of Liquidation of the Litzmannstadt Ghetto - Lodz 2009

Shavei Israel Shiurim

 

http://zydziwlodzi.pl/images//1.jpg

wykłady Szawei Israel

Polecamy książki

 

http://zydziwlodzi.pl/images//zk_ps.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żydzi narodem wybranym? Do czego są wybrani Żydzi? Po lekturze tej książki narzuca się stwierdzenie - do wszystkiego...więcej

Polecamy filmy

http://zydziwlodzi.pl/images/orkiestra/plakat_m.jpg

 

Wiele filmów oglądam „z opóźnieniem”, bo nie było czasu na kino, bo jakoś tak zeszło. A potem odkrywam różne filmy na półce i oglądam po 2-3 latach od premiery. Tak było z filmem „Przyjeżdża orkiestra” (2007r.). Reklamowany wszędzie jako wyjątkowo humorystyczny, świetna komedia, otrzymał nawet nagrodę publiczności na 23 Warszawskim Festiwalu Filmowym...

więcej...

Notatki Prasowe

 • 70 lat temu, 5 września 1942 r., Niemcy rozpoczęli w łódzkim getcie akcję wywożenia do obozu zagłady w Chełmnie n/Nerem nieprzydatnych do pracy - dzieci poniżej 10 lat, osób starszych i chorych. Akcja nazwana Wielką Szperą pochłonęła życie od 15 do 20 tys. Żydów.więcej...
 • Dzięki temu, że Łódź uniknęła bombardowań, możemy dziś chodzić jej dawnymi ulicami - mówi Joanna Podolska z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. 5 września mija 70 lat od tzw. Wielkiej Szpery, akcji wysyłania do obozów zagłady osób nieprzydatnych do pracy. więcej...
 • Swastyki na jedynej łódzkiej przedwojennej synagodze - Ktoś zbezcześcili jedyną przedwojenną łódzką synagogę. Swastyki i symbole SS zostały już usunięte z budynku schowanego w podwórku przy ul. Rewolucji 1905 r. Nadal jednak straszą na płocie obok posesji.
 • Zapomniana zbrodnia z Kochanówki. Ufundujmy tablicę! - W latach 1940-41 hitlerowcy zagazowali w Łodzi ok. 2 tys. chorych psychicznie i nerwowo. Ten masowy mord do dziś nie doczekał się żadnej formy upamiętnienia. - Chcemy to zmienić - mówią łodzianie Marcin Pryt i Łukasz Nadolski
 • W Łodzi powstanie żydowski sklep ze śliwowicą - sklep z żydowskimi artykułami religijnymi i koszernym alkoholem chce otworzyć łódzka gmina żydowska. Wśród nich ma być koszerna Śliwowica Strykowska - sztandarowy wyrób łódzkiej gminy żydowskiej...

 • Chanuka w Pałacu Poznańskiego - Żydowska muzyka, potrawy oraz opowieści i błogosławieństwa wygłaszane przez rabina Symchę Kellera zwabiły tłumy łodzian na wieczór chanukowy do Pałacu Poznańskiego, zorganizowany przez Centrum Dialogu, Fundację Laudera, GWŻ w Łodzi i nasz portal ZWL
 • Nowa powieść o łódzkim getcie - po co ta makabra? - Na miejscu bratanka Rumkowskiego zastanawiałabym się nad pozwaniem Steve'a Sem-Sandberga do sądu za to, co powypisywał o jego rodzinie - mówiła Ewa Wiatr z Instytutu Historii UŁ. Bestseller "Biedni ludzie z miasta Łodzi" wywołał gorącą dyskusję podczas Salonu Ciekawej Książki
 • Pierwsza taka szkoła w Łodzi i druga w Polsce - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego od dziś nosi imię Sprawiedliwych wśród Narodów Świata
http://zydziwlodzi.pl/images//gazety.jpg
9 Aw - post
Redaktor: Josef   
20.07.2008.

http://zydziwlodzi.pl/images//tamuz_aw.jpg

 

Post Szewa Asar b’Tamuz (17 dnia miesiąca Tamuz) to początek trzytygodniowego okresu żałoby, którego zakończeniem jest Tisza BeAw - dziewiąty dzień miesiąca Aw. Czas ten nazywamy Bein HaM'Carim czyli "dni ucisku" od wersetu z Trenów "Wszyscy jej prześladowcy dosięgli jej w dniach ucisku" (1:3) lub „pomiędzy nieszczęściami” , gdyż dni pomiędzy 17 Tamuz a 9 Aw przypominają Żydom wiele klęsk i często przedstawia się je jako wydarzenia bezpośrednio poprzedzające zniszczenie Pierwszej i Drugiej Świątyni, co miało miejsce 9 Aw....

 

Tragiczne wydarzenia 17 Tamuz:

 

 • Tego dnia Mojżesz schodząc z góry Synaj i widząc złotego cielca, któremu cześć oddawali Izraelici, rozbił w gniewie pierwsze tablice z 10 Przykazaniami (Szmot / Wyjścia 32:1-19, Miszna Taanit 28b).
 • 17 Tamuz za czasów Pierwszej Świątyni w VI w kapłani zaprzestali składania dziennych ofiar tamid, gdyż zabrakło owiec w czasie oblężenia Jerozolimy przez króla babilońskiego Nabuchodonozora (miało to miejsce 10 Tewet – ten dzień również upamiętnia post). Następnego roku wojska babilońskie zrobiły wyłom w murach Jerozolimy i przedostały się do miasta. (Taanit 28b).
 • W 2 Księdze Królewskiej 21:7 dowiadujemy się, że jeden z najgorszych króli izraelskich, Manases, posunął się w swym bałwochwalstwie tak daleko, że nawet „Posąg Aszery, który sporządził, postawił w świątyni, o której Pan powiedział do Dawida i do syna jego, Salomona: W świątyni tej i w Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela, kładę moje Imię na wieki.” Według tradycji ustnej, miało to miejsce także 17 Tamuz.
 • W czasach prześladowań ze strony Rzymian, Apostomos, dowódca wojskowy, wystawił w Świątyni posążek pogańskiemu bogu i publicznie spalił Torę. Oba te akty stały się zaczątkiem zbezczeszczenia Drugiej Świątyni i jej ostatecznego upadku w 70 roku ne.
 • W 1239 roku papież Grzegorz IX zarządził konfiskatę manuskryptów Talmudu.
 • W 1391 roku w czasie pogromów w Hiszpanii zginęło 4 tysiące Żydów.

 

Tragiczne wydarzenia 9 Aw:

 

 • Powrót i złożenie złego raportu przez szpiegów, którzy zostali wysłani do Eretz Hakoidesz, do której mieli wkroczyć Żydzi. Z powodu ich niewiary, jaką szerzyli wśród Żydów, Bóg zapowiedział, że pokolenie, które opuściło Egipt, nie wejdzie do Ziemi Obiecanej, lecz będzie się tułać się po pustyni aż wymrze na niej.
 • Zniszczenie Pierwszej i Drugiej Świątyni.
 • Upadek Betaru ostatniego punktu oporu w czasie powstania Bar Kochby przeciwko Rzymowi w 135 roku.
 • Rok po upadku Betaru plac świątynny został zaorany przez Rzymian.
 • W 1492 roku dzień 9 Aw został obrany przez króla Fryderyka, jako ostateczny dzień, w którym Hiszpania zostanie całkowicie oczyszczona od Żydów i ani jeden członek tej nacji nie będzie przebywał na ziemi hiszpańskiej.
 • Pierwsza wojna światowa, która stała się zaczątkiem antysemityzmu w Europie, rozpoczęła się, według kalendarza żydowskiego, 9 Aw.

 

W okresie tych trzech tygodni zazwyczaj wystrzegamy się:

 • urządzania ślubów 
 • golenia się i obcinania włosów
 • odmawiania błogosławieństwa szechechejanu nad nowym owocem i ubraniem, dlatego unikamy też:
 • kupowania nowych ubrań

 

Od Rosz Chodesz Aw czyli od pierwszego dnia miesiąca Aw niewskazane jest:

 • słuchanie muzyki
 • kąpanie się dla przyjemności
 • picie alkoholu dla przyjemności
 • jedzenie mięsa
 • rozpoczynanie długich podróży

 

17 tamuz i 9 Aw są dniami całkowitego postu.

W dniu 9 Aw ponadto obowiązuje zakaz mycia się (oprócz rytualnego mycia rąk) i nakładania skórzanych butów oraz zakaz kontaktów małżeńskich.

 

Tisza be’Aw jest dniem największej żałoby dla Żydów.

Rozpoczyna się od Seuda HaMafseket, czyli ostatniego posiłku przed postem spożywanego wieczorem dnia poprzedniego (erew Tisza be’Aw) . Jeśli post zaczyna się w szabat wieczerzy HaMafseket nie urządza się.

Seuda HaMafseket składa się tylko ze skromnej przekąski, je się jajko gotowane na twardo i chleb. Unika się też jedzenia tego posiłku w towarzystwie na tyle licznym, że stanowiłoby ono kworum (Zimmun- przynajmniej trzech żydów) umożliwiające publiczne zmawianie błogosławieństwa Birkat HaMazon (Błogosławieństwa po zjedzeniu chleba). Zimmun wskazuje na stałość, nawyk, trwałość. Dlatego jest niestosowne aby w Tisza be’Aw - dzień smutku i nieszczęścia coś było trwałe i tworzyło nawyk. Szabat przed 9 Aw nazywany jest Szabat Chazan, od pierwszego słowa Haftory - fragmentu tekstu z pism prorockich czytanego w ów Szabat.

Aż do czasu popołudniowej modlitwy (Mincha) w Tisza be’Aw należy unikać siadania na krześle lub ławie. Zwyczaj nakazuje stać lub siedzieć na podłodze, tak jak czynią to żałobnicy podczas Sziwy - siedmiodniowej żałoby po śmierci bliskiej osoby.

Rozpoczynając Minchę, można siedzieć na krześle. W czasie modlitwy zmniejsza się intensywność żalu. Mężczyźni wkładają tefilim i odmawiają modlitwy, które były pominięte w modlitwie porannej (Szacharit)

Unika się pozdrawiania przyjaciół i znajomych, zwłaszcza wylewnego i serdecznego. Jednak gdy ktoś został pozdrowiony, powinien odpowiedzieć.

Modlitwę wieczorną Maariw odmawia się we wspólnocie, w synagodze. Całe zgromadzenie siedzi na podłodze i odczytuje Eicha (księgę Trenów), w której prorok Jeremiasz opłakuje zburzoną świątynię, a całe zgromadzenie w synagodze razem z nim.

Ranek dziewiątego Aw jest najsmutniejszą częścią dnia. W czasie modlitwy porannej mężczyźni nie nakładają tefilim, gdyż są one zwane pe-ar, czyli chwałą. Tymczasem Tisza be’Aw nie jest dla Żydów dniem chwały.

Mędrcy żydowscy uczą, że każdy kto ma udział w opłakiwaniu zburzonej Jerozolimy, będzie miał też udział w radości, gdy powróci ona do swej chwały.

Zmieniony ( 09.08.2016. )
 
Miasto synagog
Redaktor: Chana   
15.07.2008.

Jeszcze w maju w Dzienniku Łódzkim ukazał się artykuł o żydowskiej Łodzi; przeczytajcie i zobaczcie wpółczesne łódzkie synagogi na naszych zdjęciach:

 

MIASTO SYNAGOG 

 

Łódź blisko dwa stulecia była prawdziwym tyglem narodowościowym, miastem, w którym obok siebie mieszkali Polacy, Niemcy, Żydzi i Rosjanie. Wszystkie te nacje odcisnęły swoje piętno na obliczu łódzkiej metropolii. Dziś widocznym świadectwem wielo­narodowego i wielokulturowego cha­rakteru dawnej Łodzi są m.in. świąty­nie - rzymskokatolickie i ewangeli­ckie kościoły, prawosławne cerkwie i żydowskie synagogi.

 

 

 


na zdjęciach powyżej Reicher Szul - ul. Rewolucji 1905 roku 28 - foto Josef i Mooti

 

Zmieniony ( 09.08.2016. )
Czytaj całość...
 

Parsza HaSzawua

B"H

 

Szabat Szalom!

 

Szabat Szuwa

Parsza Wajelech


וילך

Dewarim 31:1 – 31:30

 

Zapalenie świec:

Bnei Brak (Izrael) - 17.55

Polecamy strony

 

http://zydziwlodzi.pl/images//icon_facebook.png

raczkujemy na facebooku

 

http://zydziwlodzi.pl/images//baner_video.jpg
 Multimedia ZwL
 
 http://zydziwlodzi.pl/images//fundacja%20logo%20reklam.jpg
  fundacja monumentum iudaicum lodzense
 
http://zydziwlodzi.pl/images//mdplbaner.jpg
fundacja magen dawid
 
http://zydziwlodzi.pl/images//kosherdelightpoland_banner_ad.jpg
 
koszerna żywność - kosher food
 
http://zydziwlodzi.pl/images/wab_logo.jpg
wydawnictwo WAB
 

http://zydziwlodzi.pl/images//radioa.jpg

  radio magen dawid
 
http://zydziwlodzi.pl/images//pion.jpg
multimedia Fundacji Laudera w Łodzi
 
http://zydziwlodzi.pl/images//mykwa_ban.jpg
 Mykwa w Łodzi 
 
http://zydziwlodzi.pl/images//festiwalnedycja.jpg
 
festiwal sztuki filmowej Jidysz 2009
  
http://zydziwlodzi.pl/images//logogwz.jpg
 
Gmina Żydowska w Łodzi 
 
http://zydziwlodzi.pl/images//baner_luader_strona_wer_9.jpg
 
Fundacji R. S Laudera w Łodzi
 
http://zydziwlodzi.pl/images//intro.jpg
 
Synagogi dawnej Łodzi
 
http://zydziwlodzi.pl/images//cmentarz.jpg
 
Cmentarz  Żydowski w Łodzi
 
http://zydziwlodzi.pl/images//banner.jpg
 
portal społeczności żydowskiej 
 
http://zydziwlodzi.pl/images//fzpbig4.jpg
 
forum żydów polskich
 
http://zydziwlodzi.pl/images//eeeeee.jpg
 music from lodz
 
http://zydziwlodzi.pl/images/czarne.jpg

Odwiedza nas