advert 1
advert 2
advert 3

Ciągle zapisujemy...

...na kursy językowe

między innymi na:

http://zydziwlodzi.pl/images/heb_klu_lau.jpg

Lektoraty Jidysz

 Język żydowski (jidysz) pozwoli Ci zrozumieć kulturę i literaturę żydowską...

 
http://zydziwlodzi.pl/images/jidysz_15/jidysz_2015.jpg
 

...oraz świat takim jakim go widzą Żydzi.

Zapraszamy do Sklepu

http://zydziwlodzi.pl/images//sklep_laudera.jpg

65 rocznica - Litzmannstadt Ghetto

65 rocznica zlikwidowania przez Niemców Litzmannstadt Ghetto - Łódź 2009

http://zydziwlodzi.pl/images/05939.jpg

the 65th Anniversary of Liquidation of the Litzmannstadt Ghetto - Lodz 2009

Shavei Israel Shiurim

 

http://zydziwlodzi.pl/images//1.jpg

wykłady Szawei Israel

Polecamy książki

 

http://zydziwlodzi.pl/images//zk_ps.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żydzi narodem wybranym? Do czego są wybrani Żydzi? Po lekturze tej książki narzuca się stwierdzenie - do wszystkiego...więcej

Polecamy filmy

http://zydziwlodzi.pl/images/orkiestra/plakat_m.jpg

 

Wiele filmów oglądam „z opóźnieniem”, bo nie było czasu na kino, bo jakoś tak zeszło. A potem odkrywam różne filmy na półce i oglądam po 2-3 latach od premiery. Tak było z filmem „Przyjeżdża orkiestra” (2007r.). Reklamowany wszędzie jako wyjątkowo humorystyczny, świetna komedia, otrzymał nawet nagrodę publiczności na 23 Warszawskim Festiwalu Filmowym...

więcej...

Notatki Prasowe

  • 70 lat temu, 5 września 1942 r., Niemcy rozpoczęli w łódzkim getcie akcję wywożenia do obozu zagłady w Chełmnie n/Nerem nieprzydatnych do pracy - dzieci poniżej 10 lat, osób starszych i chorych. Akcja nazwana Wielką Szperą pochłonęła życie od 15 do 20 tys. Żydów.więcej...
  • Dzięki temu, że Łódź uniknęła bombardowań, możemy dziś chodzić jej dawnymi ulicami - mówi Joanna Podolska z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. 5 września mija 70 lat od tzw. Wielkiej Szpery, akcji wysyłania do obozów zagłady osób nieprzydatnych do pracy. więcej...
  • Swastyki na jedynej łódzkiej przedwojennej synagodze - Ktoś zbezcześcili jedyną przedwojenną łódzką synagogę. Swastyki i symbole SS zostały już usunięte z budynku schowanego w podwórku przy ul. Rewolucji 1905 r. Nadal jednak straszą na płocie obok posesji.
  • Zapomniana zbrodnia z Kochanówki. Ufundujmy tablicę! - W latach 1940-41 hitlerowcy zagazowali w Łodzi ok. 2 tys. chorych psychicznie i nerwowo. Ten masowy mord do dziś nie doczekał się żadnej formy upamiętnienia. - Chcemy to zmienić - mówią łodzianie Marcin Pryt i Łukasz Nadolski
  • W Łodzi powstanie żydowski sklep ze śliwowicą - sklep z żydowskimi artykułami religijnymi i koszernym alkoholem chce otworzyć łódzka gmina żydowska. Wśród nich ma być koszerna Śliwowica Strykowska - sztandarowy wyrób łódzkiej gminy żydowskiej...

  • Chanuka w Pałacu Poznańskiego - Żydowska muzyka, potrawy oraz opowieści i błogosławieństwa wygłaszane przez rabina Symchę Kellera zwabiły tłumy łodzian na wieczór chanukowy do Pałacu Poznańskiego, zorganizowany przez Centrum Dialogu, Fundację Laudera, GWŻ w Łodzi i nasz portal ZWL
  • Nowa powieść o łódzkim getcie - po co ta makabra? - Na miejscu bratanka Rumkowskiego zastanawiałabym się nad pozwaniem Steve'a Sem-Sandberga do sądu za to, co powypisywał o jego rodzinie - mówiła Ewa Wiatr z Instytutu Historii UŁ. Bestseller "Biedni ludzie z miasta Łodzi" wywołał gorącą dyskusję podczas Salonu Ciekawej Książki
  • Pierwsza taka szkoła w Łodzi i druga w Polsce - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego od dziś nosi imię Sprawiedliwych wśród Narodów Świata
http://zydziwlodzi.pl/images//gazety.jpg
Sidur - modlitewnik żydowski PDF Drukuj Email
Redaktor: Josef   
07.07.2008.

http://zydziwlodzi.pl/images//sidurywww_m.jpg

 

Sidur סידור to modlitewnik żydowski, do użytku w synagodze i w domu, zawierający modlitwy na dni powszednie i Szabaty.

Mahzor מחזור to modlitewnik na święta: Rosz Haaszana, Jom Kipur, Pesach, Szawuot i Sukot.

 

Nusach  נׄסה choć oznacza również melodię modlitwy, to głównie używanym znaczeniem jest po prostu wersja modlitwy używana w danej społeczności, swego rodzaju tradycja liturgiczna. Stąd sidury mogą różnić się między sobą zawartością tekstów i ich układem, choć zasadnicza konstrukcja całości pozostaje bez zmian z zachowaniem wszystkich najważniejszych modlitw. 

Współcześnie można wyróżnić:

Nusach aszkenaz, Nusach sfard, Nusach sefardim, Nusach Żydów jemeńskich, Nusach roma.

więcej

 

W Polsce dotychczas ukazało się kilka publikacji modlitewnika żydowskiego z tłumaczeniem i transliteracją.


MODLITEWNIK ŻYDOWSKI - Pardes Lauder

modlitwy na dni powszednie i na Szabat
z tłumaczeniem na język polski


http://zydziwlodzi.pl/images//modlitewnik_d.jpg


red. merytoryczna: rabin dr Sacha Pecaric
tłumaczenie: Ewa Gordon
Edycja Pardes Lauder, Kraków 2005
str. 709

Błogosławiony Bóg, który dał nam dożyć i utrzymywał nas, i doprowadził nas do tego dnia, gdy możemy oddać do rąk Czytelników pierwszy po drugiej wojnie światowej przekład modlitewnika żydowskiego na język polski. Obejmuje on wszystkie modlitwy na dzień powszedni i Szabat. Tłumaczenia modlitw, a przede wszystkim przekłady Psalmów zawartych w modlitewniku oparte są w całości na żydowskiej tradycji odczytywania i komentowania ich znaczeń, l chociaż żydowska modlitwa odmawiana jest w Świętym Języku -hebrajskim, przekład ma na celu przybliżyć treść modlitw, wprowadzić w świat żydowskiej liturgii i ułatwić poznawanie judaizmu dla odradzającej się społeczności żydowskiej w Polsce. Sidur zawiera także transliterację najważniejszych modlitw, co pozwala włączyć się do modlitwy społeczności i ma stanowić zachętę i pomoc w nauce Świętego Języka.

Niewymawiane czteroliterowe Imię Boga tłumaczone jest jako Haszem, zaś w transliteracji pojawia się w formie, w jakiej jest wypowiadane podczas modlitwy - Adonaj. W cytatach z Tory czteroliterowe Imię Boga zapisywane jest kursywą, ponieważ tak jest ono tłumaczone w Torze Pardes Lauder, z której zaczerpnięte zostały cytaty.

Według żydowskiej tradycji trzy modlitwy, które Żydzi odmawiają każdego dnia/zostały ustanowione przez Praojców:

Awraham ustanowił modlitwę poranną - szacharit, Jicchak modlitwę popołudniową - minchę, a Jaakow modlitwę wieczorną - maariw. Po zniszczeniu Świątyni Jerozolimskiej, gdy nie można już było składać ofiar, rabini ułożyli porządek modlitw, który odzwierciedla porządek składania ofiar i określili to jako awoda szeba/ew - służba świątynna, spełniana w sercu.

 

przykładowe strony

Sidur można kupić tu


SIDUR SZAAREJ TESZUWA

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie wydała pierwszy od czasów II wojny światowej modlitewnik żydowski w Polsce.

Sidur liczy sobie przeszło 700 stron i zawiera modlitwy na dni powszednie i na Szabat - według obyczaju aszkenazyjskiego. Modlitwom towarzyszy polski przekład, a najważniejsze z nich są dodatkowo podane w transliteracji.


Sidur Szaarej Teszuwa
Redakcja merytorycznar: rabin Sacha Pecaric
Tłumaczenie: Ewa Gordon
Konsultacje: rabin Michael Dushinsky
Transliteracja: Monika Wiewióra
Wydawca: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
© Stowarzyszenie Pardes
Książka wydana dzięki pomocy Dutch Jewish Humanitarian Found oraz Ministerstwa Kultury

przykładowe strony

Sidur można kupić tu

 

Przybywaj Oblubienico - Śpiewnik szabatowy

przekład Ewa Gordon

 

http://zydziwlodzi.pl/images//przyb.jpg

 

Boi Kala! Przybywaj Oblubienico!

Refren hymnu Lecha dodi „Pójdź, mój ukochany, naprzeciw Oblubienicy – powitajmy Szabat!”, jest odniesieniem do talmudycznej opowieści jak mędrcy wiali Święty Dzień. Rabi Chinina wychodził na pole i mówił: „Pójdźmy, wyjdźmy naprzeciwko Szabatu – Królowej!”, a rabi Janaj ubierał strój szabatowy i mówił: „Boi Kala! Boi Kala!” – „Przybywaj Oblubienico!” (Bawa Kama 32b).

Lecha dodi to hym liturgiczny śpiewany w synagodze, w piątek po zmierzchu, na przywitanie Szabatu. Pierwsze litery zwrotek hymnu tworzą imię jego autora – rabiego Szlomo Halewi Alkabeca, szesnastowiecznego kabalisty z Safed.

„Mój ukochany” może być odczytane jako odniesienie do Boga lub też do przyjaciela, z którym wychodzi się przywitać „Oblubienicę”, czyli Szabat.

Arizal włączył ten hymn do swojego modlitewnika i z biegiem czasu pieśń te stała się integralną częścią piątkowego nabożeństwa. Jest ona śpiewna na różne melodie – Żydzi sefardyjscy śpiewają ją na melodię starszą nawet niż sam tekst, a wśród Żydów aszkenazyjskich można usłyszeć melodie, w których pobrzmiewają wpływy ludowych pieśni niemieckich i polskich.

Na początku Stworzenia każdy dzień tygodnia, za wyjątkiem Szabatu, miał swoją parę. Dzień pierwszy i czwarty łączy stworzenie światła i ciał niebieskich, drugi i trzeci stworzenie wody i zgromadzenie jej w postaci mórz, piąty i szósty stworzenie żywych istot w morzu i na ziemi. Tylko siódmy dzień, szabat, nie miał partnera. Wówczas Bóg obiecał Szabatowi, że partnerem dla niego będzie naród żydowski. Dlatego Żydzi wychodzą, by powitać Szabat tak, jak pan młody wychodzi na powitanie swojej Oblubienicy.

Według Szaar hakawanot, wypowiadając ostatnią zwrotkę hymnu, należy obrócić się ku zachodniej stronie i przy słowach „wejdź Oblubienico” najpierw skłonić się na prawo, a następnie na lewo i ku przodowi. Zgodnie z nauczaniem mędrców Szachina – Boska Obecność – znajduje się na zachodzie. Gdy człowiek wypowiada słowa: „Wejdź Oblubienico, wejdź Oblubienico!” powinien uświadamiać sobie, że w tym momencie otrzymuje dodatkową duszę szabatową.

Ponadto przejście powszedniego świata w święty Szabat odzwierciedla wyzwolenie Szechiny i narodu żydowskiego z wygnania. Hymn Lecha dodi kieruje się zatem ku czasom, gdy nawet podczas tygodnia będziemy doświadczać tej samej świętości, jakiej doznajemy w Szabat.

Oby dzięki temu śpiewnikowi w każdym żydowskim domu rozbrzmiewał w Szabat głos radości i wesela, gdy będziemy się cieszyć obecnością Szabatu – Oblubienicy żydowskiego narodu.

Rabin Michael Schudrich
Naczelny Rabin Polski

Rabin Boaz Pash
Rabin Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie

przykładowe strony

Sidur można kupić tu

 

SIDUR - MODLITEWNIK DLA DZIECI

Redaktor serii: Anna Ciałowicz
Przekład modlitw z hebrajskiego: Małgorzata Kordowicz

 

http://zydziwlodzi.pl/images//fo_sidur_jpg.jpg

 

Modlitewnik dla dzieci jest niewątpliwie znakomitym dokonaniem edytorskim. Wydany w twardej okładce, szyty, 88 stronicowy sidur zawiera najważniejsze modlitwy zarówno dnia powszedniego jak i szabasu oraz ważniejszych świąt. Redaktorzy Anna Ciałowicz, Magda Koziej i Małgorzata Kordowicz, jak i wydawca - Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie mogą być z tej pozycji dumne!

Całość jest napisana językiem przystępnym dla dzieci, wszystkie modlitwy są przetłumaczone na język polski, a najważniejsze modlitwy są również dostępne w transliteracji sprytnie zakrywanej obracającymi się mniejszymi kartkami. Dzięki temu dzieci mają szansę zarówno nauczyć się czytać jak i zrozumieć słowa wymawianej modlitwy.


Redakcja: Magda Koziej
Konsultacja rabinacka: Michael Schudrich
Projekt okładki i ilustracje: Marianna Sztyma
Wydawca: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
Wyd. I, Warszawa 2004.
Sidur zrealizowano przy pomocy finansowej Dutch Jewish Humanitarian Fund oraz Ministerstwa Kultury.

przykładowe strony

nakład wyczerpany

 

Sidur "Przyjaciel Szabatu"

 

http://zydziwlodzi.pl/images//przyjaciel%20szabatu.jpg

 

Najnowszą pozycją jest modlitewnik -  sidur "Przyjaciel Szabatu". Jest to modlitewnik przeznaczony na piątkowy 
wieczór, zawiera modlitwę popołudniową i wieczorną, Kidusz, zmiros na 
Szabes, Birkas Hamazon i inne. Wszystko jest w pełni transliterowane, z 
wymową aszkenazyjską oraz tłumaczeniem na język polski.
Naczelny Rabin Polski, Michael Schudrich, w swoim wstępie do modlitewnika, 
pisze: "Książka, którą trzymasz, może Ci pomóc [...] gdy trudno Ci
zebrać myśli, gdy chcesz być bliżej Haszem poprzez Święty Język ale przede 
wszystkim gdy pragniesz być wsród lub bliżej wszystkich tych ludzi, którzy 
do serca wzięli sobie przykazanie o pamiętaniu i przestrzeganiu Szabatu."

Sidur można zakupić korzystając ze strony www.sidur.pl

Niedługo ukaże się drugie wydanie, mocno zmienione.

www.artscroll.com

dowiedz się więcej:

wikipedia

siddur.org

sidur audio

 

 

Zmieniony ( 30.06.2011. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Parsza HaSzawua

B"H

 

Szabat Szalom!

 

B"H

Wajera

Bereszit 18:1-22:24

 

וַיֵּרָא

 

Zapalenie świec:

Bnei Brak (Izrael) - 16.17

Polecamy strony

 

http://zydziwlodzi.pl/images//icon_facebook.png

raczkujemy na facebooku

 

http://zydziwlodzi.pl/images//baner_video.jpg
 Multimedia ZwL
 
 http://zydziwlodzi.pl/images//fundacja%20logo%20reklam.jpg
  fundacja monumentum iudaicum lodzense
 
http://zydziwlodzi.pl/images//mdplbaner.jpg
fundacja magen dawid
 
http://zydziwlodzi.pl/images//kosherdelightpoland_banner_ad.jpg
 
koszerna żywność - kosher food
 
http://zydziwlodzi.pl/images/wab_logo.jpg
wydawnictwo WAB
 

http://zydziwlodzi.pl/images//radioa.jpg

  radio magen dawid
 
http://zydziwlodzi.pl/images//pion.jpg
multimedia Fundacji Laudera w Łodzi
 
http://zydziwlodzi.pl/images//mykwa_ban.jpg
 Mykwa w Łodzi 
 
http://zydziwlodzi.pl/images//festiwalnedycja.jpg
 
festiwal sztuki filmowej Jidysz 2009
  
http://zydziwlodzi.pl/images//logogwz.jpg
 
Gmina Żydowska w Łodzi 
 
http://zydziwlodzi.pl/images//baner_luader_strona_wer_9.jpg
 
Fundacji R. S Laudera w Łodzi
 
http://zydziwlodzi.pl/images//intro.jpg
 
Synagogi dawnej Łodzi
 
http://zydziwlodzi.pl/images//cmentarz.jpg
 
Cmentarz  Żydowski w Łodzi
 
http://zydziwlodzi.pl/images//banner.jpg
 
portal społeczności żydowskiej 
 
http://zydziwlodzi.pl/images//fzpbig4.jpg
 
forum żydów polskich
 
http://zydziwlodzi.pl/images//eeeeee.jpg
 music from lodz
 
http://zydziwlodzi.pl/images/czarne.jpg

Odwiedza nas